�dari G�revler

 • Bart�n Ticaret ve Sanayi Odas� Akademik Dan��manl���, , 2016-2018

 • Bart�n �niversitesi, Orman End�stri M�hendisli�i B�l�m Ba�kan Yard�mc�l���, , 2011-2013

 • Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyon Ba�kan�, Bart�n �niversitesi, 2009-2011

 • Uluslararas� �li�kiler ve Erasmus Kurumsal Koordinat�r�, Bart�n �niversitesi, 2008-2012

 • TMMOB, Orman M�hendisleri Odas�, Bart�n �niversitesi, Bart�n Orman Fak�ltesi Temsilcisi, 2008-2013

 • Fak�lte Kurulu �yeli�i, ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, (2007-2009)

  ,

 • Odun Mekani�i ve Teknolojisi Anabilim Dal� Ba�kan�, ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, Orman End�stri M�hendisli�i, (1999-2008)

 • Fak�lte Y�netim Kurulu �yeli�i, ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, (2007-2009)

 • Bart�n Cezaevi �zleme Kurulu Yedek �yeli�i, T.C. Adalet Bakanl���, 2008-devam ediyor

 • Bart�n �niversitesi, Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyon Ba�kan�

 • ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, Sat�nalma Komisyon �yeli�i

 • ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, Staj Komisyon �yeli�i

 • ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyon �yeli�i

 • ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, Kantin ve Yemekhane Denetleme Komisyon Ba�kan�

 • ZK�. Bart�n Orman Fak�ltesi, E�itim ve �ntibak Komisyonu �yeli�i

 • COST Action FP0802, Experimental and Computational Micro-Characterization Techniques in Wood Mechanics, Member WG3