Öğrenim Bilgileri

  • Lisans  1988-1992, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Endüstri Mühendisliği
  • Yüksek Lisans  1994-1996, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Doktora  1996-1999, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Akademik Özgeçmiş

  • Arş.Gör., 1994-1999, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi

  • Yrd. Doç. Dr., 1994-2008, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi

  • Yrd.Doç. Dr., 2008-2011, Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi

  • Doç. Dr., 2011-2018, Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi

  • Prof. Dr., 2018, Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi