Projeler

 1. PP/GF İle Desteklenen Ahşap Kompozitlerinin Balistik Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2018 (devam ediyor).

 2. Bakteriyel Selüloz Üretimi ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK 2209 Projesi, Proje Danışmanı, 2014.

 3. Bakteriyel Selüloz Üretiminde EM-Teknolojisinin Etkisi, BAP projesi, Proje Arastiricisi, 2014.

 4. Farklı Ağaç Türlerinin Pelet Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP projesi, Proje Yöneticisi, 2014.

 5. Nanopartikül İlaveli Polimer Hibrit Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, BAP projesi, Proje Arastiricisi, 2014-2016.

 6. Odun Unu ve Mikrokristalin Selülozla Desteklenmiş Polihidroksibütirat (PHB) Kompozitlerinin Karakterizasyonu, BAP projesi, Proje Yöneticisi, 2014-2015.

 7. Selüloz Nanofibril ve Nanokil ilaveli PVA Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, BAP projesi, Proje Arastiricisi, 2013-2014.

 8. Türkmenistanda Orman ve Tarım Ekonomilerinin Gelişmesi için Steslere dayanıklı Bitki Türlerinin Yetiştirilmesi ve Teknolojik Eğitimlerinin Verilmesi, TİKA Projesi, Proje Araştırıcısı, 2010.

 9. Kurutma Fırını Teknolojilerine Yeni Yaklaşımlar, ZKÜ Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2005.

 10. Zonguldak Orman Bölgesinde Kestane Kanseri Üzerinde Araştırmalar Ve Dayanıklı Fidanların Yetiştirilmesi, Zonguldak Valiliği, Proje Araştırcısı, 2005.

 11. Efektif Mikroorganizmaların (Baykal EM-1) Atık Sular ve Ligno-Selülozik Maddeler Üzerindeki Etkisi, ZKÜ Araştırma Fonu, Proje Araştırıcısı, 2004.

 12. Camiyanı Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana)`nın Teknolojik Özellikleri ve Çoğaltılması, TÜBİTAK-TARP 1864, Proje Araştırıcısı, 2001.

 13. Ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Çiçeklerinin Ekstraksiyonu ve Boya Maddesi Özelliğinin İncelenmesi, ZKÜ Araştırma Fonu, Proje Araştırıcısı, 1996.