Yönettiği Tezler (Yüksek Lisans)

 1. Yılmaz, Z.A. “Türkiye'de üretilen farklı 16 tesise ait yonga levhaların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin karşılaştırılması”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2004.

 2. Masraf, Y. “Üç tabanlı yatık yongalı yonga levha üretiminde üretim şartlarının değiştirilmesinin levhaların mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2005.

 3. Aytin, A. “Düzce ili orman ürünleri endüstrisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006.

 4. Oral, M. A. “Anadolu kestanesinin (Castanea sativa Mill.) sağlıklı ve hastalıklı odunlarının bazı anatomik ve fiziksel özellikleri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006.

 5. Şirin, G. “Ak dut (Morus alba L.) ağacının bazı anatomik ve kimyasal özellikleri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006.

 6. Yıldırım, N. “Ak dut (Morus alba L.) ağacının bazı fiziksel ve mekanik özellikleri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006.

 7. Aydemir, D. “Göknar (Abies bornmülleriana Mattf.) ve gürgen (Carpinus betulus L.) odunlarının bazı fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007.

 8. Akgül, K. “Lamine edilmiş kestane (Castanea sativa Mill.) odununun bazı fiziksel ve mekaniksel özellikleri üzerine tanen ve ısıl işlemin etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008.

 9. Karakaş, G. “Ahlat (Pyrus eleagnifolia L.) odununun fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008.

 10. Sancak, M. “Mono blok dolgulu ahşap kapıların bazı özelliklerinin belirlenmesi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008.

 11. Özden, S. “Sarıçam'dan (Pinus sylvestris L.) İmal Edilen Geleneksel Türk Oklarının Endam ve Yüzey Pürüzlülüğü'nün Ok Hızlarına Olan Etkisi”, Bartın Üniversitesi, 2011.

 12. Çelik, B. “Pellet Üretim Tesisinin Fizibilitesi: Bartın Örneği”, Bartın Üniversitesi, 2011.

 13. Aşık, A. “Farklı Besi Ortamı ve Yüzey – Hacim Oranları Kullanılarak Bakteriyel Selüloz Üretimi ve Karakterizasyonu, Bartın Üniversitesi”, Bartın Üniversitesi, 2016.

  Yönettiği Tezler (Doktora)

  1. Yapıcı, F., “Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odununun OSB üretiminde kullanılmasında bazı üretim faktörlerinin levha özellikleri üzerine etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008.

  2. Özcan, C., “Yeni Bir Yanma Düzeneğinin Hazırlanması ve Isıl İşlem Görmüş Ağaç Malzemelerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi”, Bartın Üniversitesi, 2011.

  3. Aydemir, D., “Nano/Makro Partikül Destekli Stiren Maleik Anhidrit (SMA) Kompozitlerinin Köpüklendirilmesi ve Karakterizasyonu”, Bartın Üniversitesi, 2012.

  4. Köksal, S. E., “Göknar (Abies bornmulleriana Mattf.) Odununun Hidrolik İletkenliğinin Gövdenin farklı Kısımlarında İncelenmesi”, Bartın Üniversitesi, 2016.